Het Scheppingsverhaal

De aarde was woest en leeg

De eerste dag werd het licht van het donker gescheiden: de tijd ontstond

De tweede dag werden het water op en boven de aarde uit elkaar gehaald

De derde dag werden land en water gescheiden.

Diezelfde dag groeiden de planten

De vierde dag kwamen de hemellichamen: de seizoenen ontstonden

De vijfde dag werden de lucht- en zeedieren geschapen

De zesde dag werden de landdieren geschapen

Paradijs

%d bloggers liken dit: